PAVILJONGER

En paviljong er liten rund eller mangekantet bygning i park eller hage. En paviljong brukes til lysthus, restaurant eller sted for å fremføre musikk; musikkpaviljong. Det kan også bety en selvstendig del av et større bygningskompleks. Ordet paviljong brukes også som forskjønnende uttrykk om brakker til f.eks. kontor- eller undervisningsformål.

Se de forskjellige modellene: