Øvrige produkter

Gjødselblandere

Vi er importør og forhandler av Dosmatic gjødselinjektor, for både 1 og 2 stamløsninger.

MIXPRO

MixPro 25 EA 2% Gjødselinjektor.

MINIDOS

MiniDos gjødselinjektor.

SUPERDOS

SuperDos Gjødselinjektor.

TURBODOS

TurboDos Gjødselinjektor.