Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Geir Nagelsen er på vegne av Gartner Teknikk AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av
personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med
ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i
forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra
oss. .

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best
kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre
besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personvernerklæring for virksomheter – 2037
Hjelpetekst: Opplys hvilke opplysninger som utleveres og hvilke tredjeparter som er mottakere,
dersom opplysningene utleveres til andre. Her kan dere bruke informasjonen fra kolonnen
"Utlevering" i deres "Oversikt over personopplysningene som behandles". Dersom det utleveres
opplysninger til land utenfor EU/EØS, må det i tillegg vises til beskyttelsestiltakene som er iverksatt
for å sikre opplysningene.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre
samarbeidspartnere: Bring Cargos AS, Posten Norge, Kuehne + Nagel AS, Kyst 1 AS

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 10år
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til
lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt
kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved
kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til
følgende adresser:
e-post: post@gartnerteknikk.no
Gartner Teknikk AS
Mildeveien 99
5259 Hjellestad