Terrassetak – Pergola

Terrassetak i tre

Gartner Teknikk A/S leverer materialer til som lett kan tilpasses levegger / terassetak.

Terrassetak i tre

Er du nevenyttig eller kjenner en. Er dette muligheten for deg ! Gå inn på denne linken.

I denne takplastguiden kan dere selv tegne terrasse taket, enten det er pult/skrå tak eller sadeltak. Når dere er ferdige så laster dere ned dele listen og sender på e-post til oss. Etter et par dager så har dere en pris fra oss levert terminal Bergen. Trenger dere eventuelt hjelp med montering av taket og kanskje også trekonstruksjon, så er vi behjelpelige med våre montører. Se monteringsanvisning