Øvrige produkter

Vanning

Gartner Teknikk A/S leverer gode og hensiktsmessige vanningssystemer både for hobbyhagen og for yrkesdyrkere.
Vi leverer et rikt utvalg, og samarbeider med fabrikken Palaplast. Les mer om Palaplast her: www.palaplast.gr

Under er et lite utvalg av det vi kan levere, det meste er lagervare:

Plastslanger

20 mm Pel 4kg - 6kg
32 mm Pel 6 kg - 10 kg
40 mm Pel 6 kg - 10 kg

Dryppvanningsslanger

Trykkregulator

Filtere

Flere typer filtere

T-koblinger

16 mm og 20 mm

Tilpasninger

Justerbare drypp

Finnes med forskjellig kapasitet

Små spredere

Store spredere

Kontrollboks for vanning

Anboringsklammer

10 kg 32 mm - 40 mm

Plastventiler

4 kg 1'' x 1''

Plast miniventil

20 mm x 20 mm
20 mm x 1/2" utv.gjenge
20 mm x 3/4" utv. gjenge
3/4" x 3/4" utv. gjenge

Plassim koblinger

Bend 32 mm x 32 mm
Bend 32 mm x 1" utv. gjenge
Bend 32 mm x 1" inv. gjenge
Rak kobling 32 mm x 32 mm
T-kobling 32 x 32 x 32 mm
T-kobling 32 mm x 1" utv.gjenge x 32 mm
T-kobling 32 mm x 1" inv.gjenge x 32 mm
Endestopp 32 mm

Dryppvanning

Irisodryppvanning før tønne leveres med 20 drypp -16 m dryppslange 5 mm, 19 stk T-kobblinger samt 2 stk kobblinger rak. Hver drypp kan stilles in fra 1 - 11 , beroende på hvor mye vann dryppene skal gi. Tønne følger ikke med. kr. 490,-

Vanningset proff med klokke

Vanningset proff : 10 m tilførselslange Ø13 mm - 20 stk dryppdyser (gir 2 liter/time) - 10 m dryppslange Ø 5 mm - 20 stk drypp pinner -
1 stk kobbling med 3/4'' invendig gjenge samt 1 stk krane med 3/4'' utvendig gjenge . Galcon vanningsklokke med 3 knapper. kr. 1490,-

Vanningset proff uten klokke

Vanningset proff : 10 m tilførselslange Ø13 mm - 20 stk dryppdyser (gir 2 liter/time) - 10 m dryppslange Ø 5 mm - 20 stk drypp pinner -
1 stk kobbling med 3/4'' invendig gjenge samt 1 stk krane med 3/4'' utvendig gjenge. Samme set brukes som utvidelse set, kobbles bare sammen med 3/4'' kobblingene. kr. 790,-

Vanningset proff med digital klokke

Vanningset proff : 10 m tilførselslange Ø13 mm - 20 stk dryppdyser (gir 2 liter/time) - 10 m dryppslange 5 mm - 20 stk drypp pinner -
1 stk kobbling med 3/4'' invendig gjenge samt 1 stk krane med 3/4'' utvendig gjenge . Rain Bird digital vanningsklokke. kr. 1690,-

Rain Bird digital vannings klokke

Digital vannings klokke med forskjellig instilling for hver dag i uken, manuell stop og start knapp, batteri indikator. Drives med 2 stk AA batteri. kr. 900,-

Galcon vannings klokke

Vannings klokke med 3 stk knapper. En knapp der du kan velge vanningstid ; 2, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 180, 360, 540. En knapp der du kan velge når vanning starter : hver 3:e time, hver 6:e time, hver 12:e time, hver dag eller for hver uke. Samt 1 start knapp. Drives med 1 stk 9 V batteri. kr. 700,-

Vanningsbrett

Vanningsbrett 55 x 125 cm.
Kr. 350,-