Øvrige produkter

Vifter

Vi er eneimportør av produkter fra Hotbox International LTD i England. De produserer blant annet vifter i ulike størrelser, CO2-meter, ulike CO2- generatorer, svovelfordampere, varmebenker og spirebokser med varme- og kjølefunksjon.
Ta kontakt for ytterligere informasjon og bestilling.

Vifte